VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE WEB SAU SUBDOMENIILE SALE.

Reguli generale & Termeni și condiții de utilizare

Aceste reguli generale și termeni și condiții de utilizare (denumite în continuare: Condiții) reglementează relațiile reciproce între Adorio IT d.o.o. ca furnizor de servicii și toate subdomeniile și site-urile web și aplicațiile asociate (denumite în continuare: Adorio) pe de o parte, și utilizatorii serviciilor (denumiți în continuare: Utilizatori) pe de altă parte.

1. Dispoziții fundamentale

1.1. Aceste reguli generale și condiții de utilizare (denumite în continuare: Condiții) reglementează relațiile dintre Adorio IT d.o.o. (denumit în continuare: Adorio) și toate subdomeniile și site-urile web și aplicațiile asociate pe de o parte, și utilizatorul serviciului (denumit în continuare: Utilizator) pe de altă parte.

1.1.1. Prin accesarea și utilizarea serviciilor Adorio, acceptați prevederile acestor Condiții și intrați într-o relație contractuală între dumneavoastră și firma Adorio IT d.o.o.

1.1.2. Un utilizator care nu este de acord cu aceste Condiții nu are dreptul să acceseze sau să utilizeze serviciile.

1.1.3. Aceste Condiții înlocuiesc toate contractele sau acordurile anterioare dintre Adorio și utilizator.

1.1.4. Adorio poate modifica aceste Condiții sau să înceteze prestarea serviciilor în legătură cu dumneavoastră sau în general, poate întrerupe sau interzice accesul la toate subdomeniile și site-urile web și aplicațiile asociate în oricare dintre părțile lor, în orice moment și din orice motiv.

1.1.5. Adorio își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții în orice moment și nu va fi responsabil pentru posibilele consecințe care rezultă din astfel de modificări. Modificările menționate intră în vigoare odată cu publicarea lor pe aceste site-uri web.

1.2. Regulile și condițiile de utilizare sunt aplicabile portalului de internet adorio.net cu toate subdomeniile și site-urile web și aplicațiile asociate (denumite în continuare: Serviciul Web).

1.3. Adorio oferă acces liber la anunțuri de locuri de muncă, publicarea CV-urilor, căutarea angajatorilor, salarii și consiliere în carieră.

1.3.1. Utilizatorul este orice persoană fizică care accesează și/sau utilizează Serviciul Web, ceea ce include utilizatori neînregistrați și înregistrați, precum și persoane juridice care utilizează Serviciul Web pe baza unei relații contractuale.

1.4. Conținutul serviciului web constă din propriile conținuturi, conținuturi de la parteneri și de la agenții de publicitate, conținuturi gratuite, conținuturi create de utilizatori și vizitatori, precum și link-uri către pagini externe. Conform acestor condiții, conținutul se referă la comentarii, recenzii, postări pe forumuri, critici, texte recenzate, evaluări, texte, documente, fotografii, videoclipuri, audio, lucrări muzicale, cod de computer, software, aplicații, baze de date și alte conținuturi audiovizuale obișnuite.

1.5. Utilizatorii sunt obligați să citească în mod regulat termenii și se presupune că utilizatorii sunt familiarizați în permanență cu termenii actuali prin utilizarea continuă a serviciului web și că au înțeles și acceptat pe deplin acești termeni.

1.6. Adorio poate modifica aspectul și conținutul serviciului web, precum și condițiile din anumite motive, despre care utilizatorul va fi informat pe pagina de pornire a serviciului web.

1.6.1. Se consideră că există acordul utilizatorului pentru condițiile modificate, dacă acesta le acceptă în mod explicit sau continuă să utilizeze serviciile serviciului web.

1.6.2. Se presupune că utilizatorul este de acord cu condițiile modificate, dacă nu informează Adorio în termen de 8 (opt) zile de la intrarea în vigoare a acestora că nu acceptă condițiile.

1.7. Serviciul web publică conținuturi cu bună credință. Prin utilizarea conținuturilor serviciului web, utilizatorul acceptă toate riscurile care decurg din această utilizare și se obligă să utilizeze conținuturile exclusiv pentru uz personal și pe propria răspundere. Adorio nu poate fi făcut responsabil pentru eventualele daune care rezultă din utilizare. Toți vizitatorii au dreptul să folosească conținuturile serviciului web, atâta timp cât nu încalcă aceste condiții.

1.8. Nicio parte a serviciului web nu poate fi folosită în scopuri ilegale sau pentru promovarea acestora.

1.9. Adorio își rezervă dreptul de a modifica, limita sau suspenda oricând serviciul serviciului web, inclusiv accesul la serviciul web. Adorio își rezervă dreptul de a restricționa parțial sau total furnizarea anumitor servicii web, în cazul încălcării prevederilor acestor condiții.

1.10. Accesul la serviciul web și la toate conținuturile sale este permis exclusiv persoanelor majore. Utilizarea serviciului web de către copii este permisă doar sub supravegherea părinților și/sau a tutorilor legali, care sunt obligați să acorde atenție. În caz contrar, aceștia preiau toate drepturile și obligațiile care decurg dintr-o astfel de utilizare, iar Adorio nu este responsabil pentru posibilele consecințe ale unei astfel de utilizări.

2. Conținut Adorio

2.1. Deținătorul tuturor drepturilor de utilizare și altor drepturi asupra conținutului serviciului web este Adorio. Anumite conținuturi pot fi descărcate sau create de utilizatori, în care caz Adorio nu este responsabil pentru inexactități, erori sau posibilul prejudiciu rezultat din astfel de conținuturi. Adorio nu răspunde pentru orice fel de daune cauzate de utilizarea neautorizată și/sau necorespunzătoare și/sau abuzul serviciului web de către utilizatori.

2.2. Conținuturile publicate pe serviciul web nu pot fi reproduse, distribuite sau utilizate în orice mod care contravine acestor condiții, fără permisiunea scrisă prealabilă a Adorio.

2.3. Conținuturile și identitatea audiovizuală sunt protejate conform legilor pozitive și actelor sublegale ale Republicii Croația, în special legea privind drepturile de autor și drepturile conexe, legea mărcilor și codul penal. Este strict interzis să se modifice, să se publice, să se transmită, să se vândă, să se reprezinte, să se prelucreze, să se copieze sau să se utilizeze în orice alt mod conținutul și identitatea vizuală, exceptând cazurile excepționale, când o astfel de posibilitate este prevăzută în aceste condiții sau este rezultatul unei permisiuni scrise prealabile din partea Adorio.

2.4. Utilizarea serviciilor web în scopuri comerciale este interzisă fără permisiunea scrisă a Adorio. Stocarea sau copierea conținuturilor în orice scop în afară de uzul personal este strict interzisă. În special, este interzis să se utilizeze serviciul web în așa fel încât accesul să se facă prin intermediul unei alte pagini sau portal prin intermediul unui link sau în mod similar, care permite ca serviciile web să fie deschise în cadrul unui domeniu străin, portal sau pagină, exceptând cazurile excepționale, când o astfel de posibilitate este prevăzută în aceste condiții sau este rezultatul unei permisiuni prealabile de la Adorio.

2.5. În cazul unei utilizări neautorizate, nepermise și/sau ilegale a oricărui conținut al serviciului web, Adorio își rezervă dreptul de a cere compensații pentru prejudiciul material și/sau imaterial suferit și de a-și proteja drepturile și interesele legale în fața instanței competente și/sau organului public și altor organe, conform reglementărilor legale pozitive ale Republicii Croația.

2.6. Adorio nu răspunde pentru orice daune provocate de întreruperea disponibilității, nepublicarea sau ștergerea conținuturilor sau abuzul datelor publicate public pe serviciul web.

2.7. Serviciul web conține linkuri către pagini de internet ale altor furnizori. Adorio nu este responsabil pentru conținutul paginilor de internet ale terților, nu garantează și nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul dăunător, ilegal sau alte încălcări ale legii pe paginile de internet ale terților. Adorio va elimina cât mai repede posibil orice link sau conținut, după ce se convinge în totalitate că acesta încalcă reglementările legale pozitive sau este în orice mod dăunător sau nedorit.

2.8. Conținutul este disponibil numai prin căutarea fiecărui utilizator individual și numai pentru cantitatea de date care pot fi accesate prin acea căutare individuală. Orice alt tip de căutare și obținere de date, care ocolește procedura regulată de acces la baza de date protejată a serviciului web (prin programe pentru extragerea rapidă a unor cantități mari de date în intervale scurte de timp etc.), constituie o încălcare a dreptului protejat

3. Conținut creat de utilizatori

3.1. Prin utilizarea serviciului web, utilizatorul recunoaște și acceptă că orice conținut pe care l-a pus la dispoziție pe serviciul web este supus utilizării și utilizării libere de către Adorio, astfel încât acesta poate fi editat, modificat, parțial sau complet eliminat, modificat, publicat și/sau transmis în orice mod și în orice format, totul în conformitate cu aceste condiții.

3.2. Se presupune că orice transmitere de conținut creat de utilizatorul serviciului web, precum și orice publicare sau altă punere la dispoziție a conținutului pentru public prin serviciul web sau prin transmiterea anumitor conținuturi către Adorio reprezintă acceptarea ofertei Adorio de către utilizator pentru a încheia un contract legal în conformitate cu condițiile conținute în aceste condiții, a cărui subiect este transferul acestor conținuturi de utilizator și transferul drepturilor asupra acestora în favoarea Adorio, fără plata unei compensații speciale, cu excepția cazurilor în care o astfel de posibilitate este prevăzută printr-o autorizare scrisă prealabilă de către Adorio.

3.3. Utilizatorul garantează că deține toate drepturile asupra conținuturilor pe care le pune la dispoziția Adorio și că pe aceste conținuturi nu există drepturi ale terților care ar putea diminua sau afecta drepturile pe care Adorio le dobândește asupra acestui conținut. În cazul pretențiilor terților împotriva Adorio pe baza pretențiilor de despăgubire, care sunt în vreun fel legate de conținutul furnizat, utilizatorul se angajează să întreprindă toate măsurile necesare pentru a preveni sau a elimina daunele (materiale sau nemateriale) și se obligă să ofere terților toate declarațiile scrise necesare că Adorio a acționat în bună credință cu privire la conținutul respectiv și nu avea niciun motiv să creadă că utilizatorul nu are drepturi asupra conținutului.

4. Înscriere

4.1. Înregistrarea este posibilă numai dacă acceptați aceste condiții în prealabil și ne permiteți să colectăm, să procesăm și să utilizăm datele personale pe care le introduceți la înregistrare, conform condițiilor noastre. După înregistrare, veți primi un cont de utilizator propriu.

4.2. În procesul de înregistrare sau la crearea unui cont de utilizator, utilizatorul este obligat să aleagă o parolă sigură și să furnizeze o adresă de e-mail validă. Toate datele necesare pentru înregistrare sau crearea unui cont de utilizator trebuie să fie adevărate, iar utilizarea sau folosirea datelor altor persoane este expres interzisă. La crearea unui cont de utilizator, nu este permisă utilizarea unor nume de utilizator inadecvate. Fiecare utilizator are dreptul să deschidă un cont de utilizator, cu excepția cazului în care Adorio permite deschiderea unui nou cont. Serviciul web poate colecta și alte date în timpul utilizării (adresa IP, tipul dispozitivului, ora accesului, tranzacțiile, geolocalizarea etc.), care vor fi utilizate pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului, pentru prevenirea fraudelor și pentru analiză statistică. Subliniem că, în niciun caz, nu are loc identificarea persoanelor din spatele acestor date sau colectarea datelor personale.

4.3. Înregistrarea sau contul de utilizator se creează doar pentru o persoană, și nu este permisă transmiterea datelor despre înregistrare sau contul de utilizator către terțe părți. Utilizatorul este obligat să-și păstreze datele despre parola de securitate și contul de utilizator și să le schimbe regulat. Utilizatorul este complet responsabil pentru toate daunele provocate de utilizarea neautorizată a drepturilor de acces și pentru toate conținuturile publicate sub contul său de utilizator. Adorio nu este responsabilă pentru cazurile de abuz al parolei de utilizator. Dacă observați utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră de utilizator sau abuzul acestuia, vă rugăm să informați imediat redacția noastră prin adresa noastră principală de e-mail.

4.4. Nu este permisă utilizarea înregistrării sau a contului de utilizator al altei persoane.

4.5. În cazul încălcării prevederilor acestor condiții, Adorio își rezervă dreptul de a dezactiva, după propria discreție, înregistrarea sau contul de utilizator al utilizatorului, fără notificare prealabilă și fără obligația de a compensa orice costuri sau daune pentru utilizator.

4.6. Adorio are dreptul de a elimina oricând de pe lista de utilizatori pe cei care încalcă aceste condiții sau perturbă în alt mod funcționarea serviciului web.

4.7. Utilizatorul are posibilitatea de a se înregistra și de a se autentifica pe serviciul web folosind datele de acces ale rețelelor sociale disponibile la momentul utilizării serviciului și își dă acordul expres pentru utilizarea și stocarea datelor necesare prin intermediul interfeței rețelei sociale.

5. Date personale și protecția datelor

5.1. Adorio se angajează să respecte anonimitatea și intimitatea utilizatorilor serviciului web și va folosi și procesa datele exclusiv pentru scopul și obiectivul stabilit în aceste condiții.

5.2. Adorio menține intimitatea utilizatorilor săi și a tuturor datelor acestora și le folosește doar până la sfârșitul necesității comerciale și în conformitate cu obligațiile legale, iar acestea pot fi divulgate exclusiv autorității statale competente pentru exercitarea puterilor legale ale autorităților statului.

5.3. Adorio își rezervă dreptul de a colecta, procesa și publica date despre utilizatori care se referă la modul și maniera de utilizare a serviciului web și la indicatori statistici, însă exclusiv fără a dezvălui identitatea utilizatorilor și/sau date personale care permit dezvăluirea identității utilizatorilor.

5.4. Serviciul web colectează și înregistrează date despre adresa „Protocolului Internet – (IP)” a utilizatorului pentru scopuri de administrare a sistemului și pentru îmbunătățirea aspectelor tehnice ale serviciului web.

5.5. Adorio va înregistra automat date despre obiceiurile de utilizare a serviciului web de către utilizator, inclusiv un jurnal de vizite pe anumite pagini și/sau conținuturi. Astfel de date vor fi folosite de Adorio exclusiv în scopul îmbunătățirii ofertei sale de servicii web, precum și pentru adaptarea și personalizarea activităților publicitare în funcție de nevoile individuale ale fiecărui utilizator.

5.6. Adorio poate colecta date personale ale utilizatorilor, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, CV-ul, salariul, doar dacă utilizatorul le furnizează voluntar serviciului web. Adorio va folosi aceste date exclusiv în scopul de a obține o mai bună înțelegere și cunoaștere a nevoilor, obiceiurilor și cerințelor individuale ale utilizatorilor, pentru căutarea anunțurilor de angajare pentru utilizator, precum și pentru dezvoltarea ulterioară a unei oferte de servicii de înaltă calitate a serviciului web.

5.7. În exercitarea activității noastre, colectăm și procesăm date personale în conformitate cu toate legile și reglementările relevante.

5.8. Colectăm și procesăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs. expres, pentru a vă informa despre informații legate de anunțurile de angajare, angajatori, salarii, sfaturi etc.

5.9. Aveți dreptul la informații despre procesarea datelor dvs. personale; să vă retrageți oricând consimțământul dacă procesăm datele dvs. personale cu acordul dvs. (este posibil să fie necesar să păstrăm unele date din motive legale); modificarea, corectarea sau completarea datelor dvs. personale, astfel încât acestea să fie întotdeauna corecte; ștergerea datelor dvs. personale, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile menționate; solicitarea transferului datelor dvs. personale; depunerea de plângeri prin intermediul formularului de pe pagina adorio.net.

5.10. Vom păstra datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul pentru care le procesăm. Considerăm scopul nostru de a vă informa despre locuri de muncă, angajatori și salarii, de care sunteți interesat, ca fiind util implementat pe durata a 5 ani de la ultima dumneavoastră activitate pe paginile noastre sau contact prin e-mail. După aceea, datele vor fi șterse permanent și complet. Pentru procesarea în scopuri statistice, pentru care ne-ați dat consimțământul expres, considerăm că acesta este timpul de 10 ani de la ultima dumneavoastră activitate pe paginile adorio.net. După aceea, datele vor fi șterse permanent și complet.

5.11. În caz de întrebări sau comentarii privind protecția datelor, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor la info@adorio.net.

6. Cookies

6.1. Pentru a permite serviciilor web să aibă toate funcționalitățile, o mică cantitate de date, numită "cookie-uri", este stocată pe computerul utilizatorului. Un cookie este o informație stocată de site-ul web vizitat pe computerul utilizatorului.

6.2. Cookie-urile stochează setările pentru site-ul web. La următoarea utilizare a browserului web, cookie-urile asociate paginii sunt trimise înapoi.

6.3. Prin selectarea opțiunii "Sunt de acord", utilizatorul este de acord cu utilizarea cookie-urilor.

6.4. Publicitatea de la terți sau alte rețele de publicitate pot folosi, de asemenea, cookie-uri pentru a urmări activitățile utilizatorilor pe acest portal sau pentru a măsura eficacitatea și alte parametri stabilite în politicile lor de confidențialitate. Utilizatorii sunt informați că politicile de confidențialitate ale terților pot fi semnificativ diferite de condițiile serviciului web. Adorio nu are acces sau control asupra acestor cookie-uri care pot fi utilizate de agenții terți de publicitate, ceea ce utilizatorii acceptă.

6.5. Serviciile furnizorilor terți pentru monitorizarea comportamentului utilizatorilor (de exemplu: instrumente Google Analytics) pot folosi, de asemenea, cookie-uri pentru a urmări activitățile utilizatorilor pe acest portal sau pentru a măsura eficacitatea și alte parametri stabilite în politicile lor de confidențialitate. Utilizatorii sunt informați că politicile de confidențialitate ale terților pot fi semnificativ diferite de condițiile serviciului web. Adorio nu are acces sau control asupra acestor cookie-uri care pot fi utilizate de agenții terți de publicitate, ceea ce utilizatorii acceptă.

7. Primirea notificărilor

7.1. Prin înregistrarea sau crearea unui cont de utilizator, utilizatorul își exprimă acordul și consimțământul de a fi contactat prin mijloace de comunicare electronică și de a primi materiale și informații referitoare la activități de marketing.

7.2. Utilizatorii care sunt membri ai comunității online pe serviciul web primesc notificări și mesaje prin interfața lor de utilizator.

7.3. Membrii comunității online pot trimite mesaje private unul altuia. Administratorii nu citesc sau nu sancționează astfel de mesaje și Adorio nu este în niciun fel responsabil pentru ele. Dacă un utilizator nu mai dorește să primească mesaje private de la alt utilizator, poate bloca acea persoană.

8. In general

8.1. Adorio și utilizatorul sunt de acord să rezolve pe cale pașnică toate disputele rezultate din utilizarea serviciului web. În caz de eșec: - dacă conform legislației pozitive din Republica Croația este competentă instanța comercială - se stabilește competența instanței comerciale din Pazin, - dacă conform legislației pozitive din Republica Croația este competentă instanța de judecată - se stabilește competența instanței de judecată din Pula - Pola.

8.2. Pentru toate relațiile reciproce între Adorio și utilizator care nu sunt reglementate de aceste condiții, se aplică normele corespunzătoare din Republica Croația.

8.3. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa noastră de e-mail principală.

8.4. Adresa principală de e-mail este info@adorio.net.

9. In concluzie

9.1. Acești Termeni și Condiții intră în vigoare în ziua publicării.


© 2024 Adorio - made withfor Romania